UNIQA GSCOd predstavenia spoločnosti, cez vedenie až po históriu ...

Spoločnosť - oblasť podnikania

UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. (ďalej aj "UNIQA GSC") je dcérskou spoločnosťou rakúskeho poisťovacieho koncernu UNIQA Insurance Group. Firma sa člení na úseky Software Service (SWS), Cross-Border Service (CBS) a Back Office Service (BOS).

 • Prioritnou činnosťou úseku SWS je vývoj a údržba softvéru pre komerčné poisťovne patriace do skupiny UNIQA Insurance Group. Koncentruje sa najmä na systém INAS, ktorý je určený pre správu portfólia poistných produktov, poistných zmlúv a poistných udalostí, klientských, partnerských a účtovných údajov. V posledných rokoch sa dostáva do popredia vývoj moderných webových aplikácií nadväzujúcich na systém INAS.

 • Úsek CBS, ktorý vznikol v roku 2006, sa zaoberá správou poistných zmlúv a likvidáciou poistných udalostí klientov rakúskeho poisťovacieho koncernu. Zjednodušene sa dá povedať, že CBS je predĺženou rukou materskej poisťovacej spoločnosti UNIQA Insurance Group so sídlom vo Viedni.

 • Úsek BOS zabezpečuje administratívnu a prevádzkovú činnosť spoločnosti ako celku, personalistiku, mzdy, chod financií vrátane účtovníctva a manažment technickej infraštruktúry.

 • VIAC O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

UNIQA GSC patrí k jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v Nitrianskom kraji s pozitívnou perspektívou ďalšieho rastu. Jej rozvoj by nebol možný bez vysokokvalifikovaných a jazykovo pripravených pracovníkov, ktorí dokážu zvládnuť vysoké nároky na kvalitu práce v tvrdom medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Preto spoločnosť trvale venuje pozornosť nepretržitému odbornému a jazykovému vzdelávaniu zamestnancov ako aj bohatému sociálnemu programu.

Štruktúra

Spoločnosť UNIQA GSC tvoria tri úseky:

 • Software Service: vývoj, správa a údržba softvéru pre komerčné poisťovne
 • Cross-Border Service: administratívna správa poistných zmlúv a poistných udalostí
 • Back Office Service: administratíva a riadenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti

 • Reinhard Böck

  Dr. Reinhard Böck
  konateľ spoločnosti

  zodpovedný za úsek
  Cross-Border Service

 • Thomas Brustbauer

  Dipl. - Ing. Thomas Brustbauer
  konateľ spoločnosti

  zodpovedný za úsek
  Software Service

 • Tibor Zalabai

  Ing. Tibor Zalabai
  konateľ spoločnosti

  zodpovedný za úsek
  Back Office Service

História

 • 1991 Január // Založenie poisťovne Otčina (od roku 2001 UNIQA Slovensko)
 • 1992 Október // Inštalácia poisťovacieho systému INAS v Otčine
 • 1996 Marec // Založenie InsData spol. s r. o. , oddelením od poisťovne Otčina
 • 1996 September // Začiatok činnosti InsDaty na Farskej ul. 30 v Nitre. Počet zamestnancov: 11
 • 1996 // Služby systému INAS pre 4 poisťovne
 • 1997 Jún // InsData získava štatút IBM Business Partner pre IBM iSeries
 • 1998 Júl // InsData preberá zodpovednosť za INAS v skupine UNIQA. Počet zamestnancov: 13
 • 2001 November // InsData získala 31. miesto v rebríčku "Deloitte & Touche Central Europe Fast 50"
 • 2006 September // Rozšírenie činnosti o Cross-Border Service v Bratislave. Počet zamestnancov: 55
 • 2007 Október // Nové sídlo InsDaty na Palárikovej ul. 3 v Nitre. Počet zamestnancov: 84
 • 2008 December // Počet zamestnancov: 156
 • 2009 December // Počet zamestnancov: 247
 • 2010 Október // Rozšírenie priestorov na Mostnej ul. 70 v Nitre. Počet zamestnancov: 310
 • 2011 // InsData oslavuje 15 rokov a dosiahnuté výsledky: vývoj IT aplikácií pre 10 poisťovní skupiny UNIQA, nenahraditeľná podpora pre UNIQA Rakúsko pri administratívnej správe poistných zmlúv a poistných udalostí. Prekročená hranica 350 zamestnancov.
 • 2013 Február // Rozšírenie priestorov na ul. Fraňa Mojtu 26 v Nitre. Počet zamestnancov: 401
 • 2014 December // Počet zamestnancov: 377
 • 2015 December // Počet zamestnancov: 393
 • 2016 // InsData oslavuje 20 ROKOV. Počet zamestnancov k 1.5.2016 dosahuje číslo 407.
 • 2017 Január // InsData prichádza na trh s novým a silnejším menom - UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o.
 • 2017 September // UNIQA Group Service Center Slovakia, spol. s r.o. prekročila hranicu 500 zamestnancov

Hlavné sídlo

Pobočky spoločnosti

Voľné pracovné pozície

Zaujali sme Vás? Vaše žiadosti doplnené o profesný životopis posielajte elektronicky na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo prostredníctvom nášho online formulára

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, kde získajú informácie o ďalšom postupe.

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizovaných reklám a analýzu návštevnosti.